กิจกรรมประกวดแถวฝึกประจำปี  2549
กิจกรรมการประกวดแถวฝึกประจำปี 2549
ของ ภ.จว.ปัตตานี
ซึ่ง สภ.อ.โคกโพธิ์ฯ ได้รางวัลชนะเลิศ
ในระดับกลุ่มที่มี  ผกก. เป็นหัวหน้าสถานี
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์

กิจกรรมการประกวดแถวฝึกประจำปี 2549
ของ ภ.จว.ปัตตานี
ซึ่ง สภ.อ.โคกโพธิ์ฯ ได้รางวัลชนะเลิศ
ในระดับกลุ่มที่มี  ผกก. เป็นหัวหน้าสถานี
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมขณะประกวดแถวฝึก
สภ.อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2549