กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลภายในหน่วยงาน
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์
ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตซอลภายในหน่วยงานขึ้น
โดยทำการแข่งขันระหว่าง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2549
ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์
ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตซอลภายในหน่วยงานขึ้น
โดยทำการแข่งขันระหว่าง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2549
ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์