กิจกรรมออกเยี่ยมเยียน
และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผบช.ภ.9.พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี พร้อมแจกจ่าย
เครื่องอุปโถค บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อ 19 ธันวาคม 2548

ผบช.ภ.9.พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี พร้อมแจกจ่าย
เครื่องอุปโถค บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อ 19 ธันวาคม 2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจำนวนหลายครัวเรื