โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและสตรี
ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ
ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ
ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เด็กและสัตรีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 11.00 น.
ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์

ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ
ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ
ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เด็กและสัตรีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 11.00 น.
ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ พร้อมข้าราชการตำรวจ
ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ
ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เด็กและสัตรีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 11.00 น.
ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์