กิจกรรมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 5 ธันวามหาราช "
ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์  พร้อมข้าราชการตำรวจ
เข้าร่วมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 5 ธันวามหาราช "
ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์  พร้อมข้าราชการตำรวจ
เข้าร่วมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 5 ธันวามหาราช "
ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 5 ธันวามหาราช "
ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี