โครงการมหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทยรับใช้ประชาชน
ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ เรียกผู้นำชุมชน
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ ตามโครงการ
มหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทยรับใช้ประชาชน
เมื่อ 10 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์

ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ เรียกผู้นำชุมชน
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ ตามโครงการ
มหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทยรับใช้ประชาชน
เมื่อ 10 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์