โครงการให้ความรู้ตามสถานศึกษา
พ.ต.อ.ชอบ คิสาลัง ผกก.สภ.อ.ทุ่งยางแดง
รรท.ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ ร่วมโครงการออกให้ความรู้
ตาม