โครงการให้ความรู้ตามสถานศึกษา
พ.ต.อ.ชอบ คิสาลัง ผกก.สภ.อ.ทุ่งยางแดง
รรท.ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ ร่วมโครงการออกให้ความรู้
ตามสถานศึกษา พร้อมชุด ตชส.ฯ
ในทุกๆวันพุธของสัปดาห์

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกให้ความรู้ด้านการจราจร
และยาเสพติดให้โทษตามสถานศึกษา
ในทุกๆวันพุธ์ของสัปดาห์

ชุด ตชส.สภ.อ.โคกโพธิ์ ออกให้ความรู้ด้านการจราจร
และยาเสพติดให้โทษตามสถานศึกษา
ในทุกๆวันพุธ์ของสัปดาห์