กิจกรรมลงแถวฝึกประจำสัปดาห์
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธ์
ออกควบคุมการฝึกแถวประจำสัปดาห์
ของข้าราชการตำรวจในปกครองด้วยตัวเอง
ข้าราชการตำรวจ สภ.อ.โคกโพธิ์ ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
ได้มาลงแถวฝึกประจำสัปดาห์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ