กิจกรรมออกเยี่ยมเยียนมอบของขวัญแก่ ตร.ในปกครอง
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธ์ พร้อมด้วย
พ.ต.ท.ไพโรจน์ กล่อมเกษม รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.โคกโพธิ์
ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการตำรวจในปกครอง
ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำสถานียุทธศาสตร์ต่างๆ
พร้อมได้มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธ์
ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนชุด นปพ.ภ.จว.เชียงราย
ที่มาช่วยราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
พร้อมได้มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธ์ พร้อมด้วย
พ.ต.ท.ไพโรจน์ กล่อมเกษม รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.โคกโพธิ์
ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการตำรวจในปกครอง