โครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์
ร.ต.ต.ธเนตร จันทศรีราช รอง สวป.สภ.อ.โคกโพธิ์ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ออกแจกจ่ายแผ่นพับ
เกี่ยวกับกฎจราจร ให้แก่ผู้สัญจรไปมา
บนเส้นทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ให้คำปรึกษา ตลอดจนแจ้งเส้นทางเดินรถ
แก่ผู้ขับขี่ที่ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
บนท้องถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด