เรือพระประเภทยอดสวยงาม ซึ่งมาจากวัดต่างๆ
ทั้งในอำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอต่างๆ
มาประชันความงามกันอย่างเนืองตา
สวยๆ ทั้งนั้น
เรือพระประเภความคิด ซึ่งมาจากวัดต่างๆ
ทั้งในอำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอต่างๆ
มาประชันทางด้านความคิด
น่าดูทั้งนั้น
การแสดงบนเวทีของน้องๆ
จากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมสร้างความบันเทิง
ภายในบริเวณงาน
งานชักพระประจำปีของอำเภอโคกโพธิ์