ข้าราชการตำรวจ  สภ.อ.โคกโพธิ์ ฯ
ร่วมพัฒนาถนนทางไปบ้านป่าบอน
เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 กิโลเมตร
เมื่อ 25 ตุลาคม 2546
ข้าราชการตำรวจ  สภ.อ.โคกโพธิ์ ฯ
ร่วมพัฒนาถนนทางไปบ้านป่าบอน
เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 กิโลเมตร
เมื่อ 25 ตุลาคม 2546
พ.ต.อ.โพธ สวยสุวรรณ ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ ฯ
กล่าวชี้แจงถึงภารกิจที่จะต้องปฎิบัติ
ในการออกพัฒนาร่วมกับประชาชนในชุมชนต่างๆ
เมื่อ 25 ตุลาคม 2546
โครงการร่วมใจพัฒนาร่วมชุมชน