กิจกรรมมอบรางวัลให้ จนท.ผู้มีผลงานดีเด่น
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์
กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในปกครอง
ก่อนที่จะทำพิธีมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่มีผลงานดีเด่น
พิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ที่มีผลงานการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น
พิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ที่มีผลงานการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น