งานเทศกาลชักพระ ประจำปี 2554
ของอำเภอโคกโพธิ์

เมื่อวันที่   13  ตุลาคม  2554
นายเสรี ศรีหะไตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานเทศกาลชักพระของอำเภอโคกโพธิ์
ประจำปี 2554   ( ครั้งที่ 62 )
ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยอำเภอโคกโพธิ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 18 ตุลาคม 2554
มีประชาชนมาชมเรือพระจากวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายทั้งหมด

อาจารย์สุชาติ ชูสุวรรณ์