ประชุมร่วมที่ปรึกษาประจำสถานี


พ.ต.อ.ระพีพงษ์  สุขไพบูลย์  ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
ร่วมประชุมกับที่ปรึกษาประจำสถานี
ซึ่งจัดให้มีการประชุมร่วมกันในทุกๆ เดือน
เพื่อร่วมรับฟัง ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ถือเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน


ภาพกิจกรรม