งานเทศกาลชักพระ ประจำปี 2553
ของอำเภอโคกโพธิ์

เมื่อวันที่   24  ตุลาคม  2553
นายพิศาล ทองเลิศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานเทศกาลชักพระของอำเภอโคกโพธิ์
ประจำปี 2553   ( ครั้งที่ 61 )
ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยอำเภอโคกโพธิ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2553
มีประชาชนมาชมเรือพระจากวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม