กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันตำรวจ
ประจำปี 2553

สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันตำรวจ ประจำปี 2553
ขึ้น
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553

ภาพกิจกรรม