คณะกรรมการกาชาดสากล สำนักภูมิภาคกรุงเทพ
ตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานสถานีตำรวจ

คณะกรรมการกาชาดสากล สำนักภูมิภาคกรุงเทพฯ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานสถานีตำรวจ
และห้องควบคุมผู้ต้องขังในพื้นที่ สภ.โคกโพธิ์ฯ
เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำรายงานการปฎิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัว
กรณีถูกปฎิบัติโดยเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม
และการละเมิด สิทธิมนุษยชน
เมื่อ 6 ตุลาคม 2553

ภาพกิจกรรม