ออกตรวจเยี่ยมเยียนชุด ชรบ.ประจำหมู่บ้าน

พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี ผกก.สภ.โคกโพธิ์
พร้อมกำลังสายตรวจ
ออกตรวจเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ
ชุด ชรบ.ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง 


ภาพกิจกรรม