กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ปี 2552
พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี ผกก.สภ.โคกโพธิ์
เป็นประธานเนื่องในการกิจกรรมวัน
คล้ายวันตำรวจ ประจำปี 2551
ซึ่ง สภ.โคกโพธิ์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2551
บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย