การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภูธรคัพ ครั้งที่ 2 ภายในหน่วยงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ
ภาพส่วนหนึ่งของทีมฟุตซอล
ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลภูธรคัพ ครั้งที่ 2

ชมภาพขณะทำการแข่งขัน
ชมภาพขณะทำการแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี ได้จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลภายในหน่วยงานขึ้น
เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 6 - 12 ต.ค. 2552
ซึ่งข้าราชการตำรวจให้การตอบรับเป็นอย่างดี
ถือเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถหลังจากการปฎิบัติหน้าที่ได้ส่วนหนึ่ง