พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้ช่วย.ผบ.ตร./ผบ.ศปก.ตร.สน.
เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ
พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. / ผบ.ศปก.ตร.สน.
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ
สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2551
โดยมี พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พร้อมคณะ รอรับการตรวจเยี่ยม

ภาพขณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. / ผบ.ศปก.ตร.สน.
เดินทักทาย และตรวจความพร้อม
ของชุดจู่โจมประจำสถานี

ภาพภารกิจขณะ พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้ช่วย ผบ.ตร. / ผบ.ศปก.ตร.สน.
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ
สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2551

 

 

 

 

ภาพขณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. / ผบ.ศปก.ตร.สน.
ฟังบรรยายสรุป และตรวจความพร้อมของห้อง War Room
โดยมี พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี
ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี เป็นผู้บรรยาย