โครงการทาสีปรับปรุงที่ทำการสถานีตำรวจ
ภาพขณะกำลังดำเนินการทาสีตัวอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วย
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2551

ภาพขณะกำลังดำเนินการทาสีตัวอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วย
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2551

ภาพขณะดำเนินการทาสีปรับปรุงอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ภาพขณะกำลังดำเนินการทาสีตัวอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วย
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2551