โครงการมอบข้าวสารเนื่องในวันปีใหม่
พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินแก้ว ผบก.ภ.จว.ป.น.
ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐ์พันธ์
รอง ผบก.ภ.จว.ป.น. พร้อมคณะ
นำข้าวสารมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจ
สภ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
เมื่อ 28 ธันวาคม 2550

รถบรรทุกข้าวสารหลายร้อยกระสอบ
ด้วยรักและห่วงใย ปีใหม่ 51 จากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินแก้ว ผบก.ภ.จว.ป.น.
ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐ์พันธ์
รอง ผบก.ภ.จว.ป.น. พร้อมคณะ
นำข้าวสารมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจ
สภ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
เมื่อ 28 ธันวาคม 2550

 

 

ภาพภารกิจการมอบข้าวสาร
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.