โครงการมอบรถจักรยานยนต์แก่เด็กนักเรียน
สภ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. เป็นตัวแทนของ
" กลุ่มเพื่อนอย่ายอมแพ้แม้เคยท้อ"
ซึ่งมี พ.ต.หญิง ฐาปนีย์ พรหมทัต เป็นผู้ประสานงาน
มอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน
เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2550

พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว  ผกก.สภ.โคกโพธิ์
เป็นตัวแทนมอบรถจักรยานยนต์
ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว  ผกก.สภ.โคกโพธิ์
เป็นตัวแทนมอบรถจักรยานยนต์
ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นทรับผิดชอบ

 

 

ภาพกิจกรรมในวันมอบรถจักรยานยนต์
ให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่