กิจกรรมประกวดแถวฝึกประจำปี 2556

ภ.จว.ปัตตานี ได้มาทำการตรวจการฝึก
ของข้าราชการตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

ในการประกวดแถวฝึกประจำปี 2556
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2556

ภาพกิจกรรม