• รูปร่าง
 • ผิวเนื้อ
 • รูปหน้า
 • ศีรษะ
 • ผม
 • ตา
 • คิ้ว
 • จมูก
 • ปาก
 • หู
 • ตำหนิ
 • ลายสัก
 • พิการ
 • ท่าทางการเดิน
 • ลักษณะนิสัย อันเป็นเครื่องสังเกต

 • การแต่งกายเครื่องประดับแต่งกาย
 • สูง, เตี้ย, ล่ำสัน, ใหญ่, เล็ก, อ้วนพุงพลุ้ย, อ้วนล่ำ, ผอมบาง, สันทัด
 • ขาว, ขาวเหลือง, ดำ, ดำแดง, ซีด, เปล่งปลั่ง, เหี่ยวย่น, ตกกระ
 • รูปไข่, กลม, ยาว, สี่เหลี่ยม, หน้าอูม, หน้ากระดูก
 • โต, เล็ก, กลม, ทุย, โหนก, เบี้ยว, หลิม, ล้านอย่างไร
 • หงอก, หงอกประปราย, หนา, บาง, ดัด, หยิก, หยักโทรก, ย้อม, ตัดทรงอะไร, หวีอย่างไร
 • เล็ก, พอง, โต, โปน, ลึก, หรี่, ปรือ, ตาชั้นเดียว, สองชั้น, ตาเข, เหล่, ถั่ว, ตี่, สายตาสั้น, ใส่แว่นสีอะไร
 • ดก, บาง, เรียว, โค้ง, ตรง, คิ้วต่อ, หางคิ้วชี้, หางคิ้วตก
 • เล็ก, ใหญ่, ยาว, สั้น, ดั้งจมูกราบ, ลึก, หัก, โด่ง, สันจมูกตรง, โค้ง, งอน, เหลี่ยม, คด, ปลายจมูกแหลม, เชิด, งุ้ม
 • กว้าง, แคบ, ใหญ่ เล็ก, กระจับ, ริมฝีปากหนา, บาง, บาน, ยื่น, ล่างยื่น
 • กาง, แนบ, ใหญ่, เล็ก, กลม, ยาว, ติ่งหูแหลม, ติ่งหูย้อย
 • ไฝ, ปาน, หูด, เนื้อติ่ง, มีลักษณะอย่างไร, สีอะไร, อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย แผลเป็น มีลักษณะอย่างไร, เกิดจากอะไร, ขนาดเท่าไร, อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย
 • สักเป็นรูปอะไร, สีอะไร, อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย
 • ตาบอด, หูหนวก, ใบ้, แขน, ขาด้วน, ลีบ ฯลฯ
 • เดินตัวตรง, ตัวเอียง, แอ่นหน้า, ก้มหน้า, ขากะเผลก, เดินเร็ว, เดินช้า
 • พูดช้า, พูดเร็ว, ติดอ่าง, ลิ้นไก่สั้น, สำเนียงแปร่งไปทาง ภาคอีสาน, ภาคเหนือ, ภาคใต้,พูดไม่ชัดสำเนียง
  แบบคนจีน, แขก, ฝรั่ง ฯลฯ เวลาพูดเอามือปิดปาก, ออกท่าทาง, สูบบุหรี่จัด, ติดยาเสพติด, สุรา, ยานัตถุ์
 • มีเครื่องประดับอะไรบ้าง เช่น นาฬิกาอะไร, แว่นตา, แหวน, สายสร้อย, ไม้เท้า, ร่ม, กระเป๋าถือ ฯลฯ
การจดจำตำหนิรูปพรรณของคนร้าย
ในการนี้ จึงขอแนะนำวิธีการจดจำ ตำหนิ รูปพรรณคนร้าย ลักษณะ ยานพาหนะ ต่าง ๆ มาให้ท่าน ได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสังเกต จดจำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำหนิรูปพรรณ ของคนร้าย หากท่าน สามารถจดจำ รายละเอียดได้มาก
โอกาสที่ทางตำรวจ จะจับกุม คนร้าย ก็มีมากขึ้นด้วย
การสังเกตจดจำ ตำหนิรูปพรรณบุคคล หรือคนร้าย
อนึ่ง ในการสังเกตุ แผ่นป้ายทะเบียน พยายามสังเกตุ ด้วยว่า เป็นแผ่นป้ายที่ติดไว้อย่าง หลวม หรือติดอย่างแน่นหนา หรือมีการพรางเลขอักษร ของแผ่นป้ายนั้นๆ หรือไม่ด้วยวิธีการใด
(ปัจจุบัน คนร้าย มักใช้แผ่นป้าย ทะเบียนปลอม หรือมีการพราง เลขหมายทะเบียน และตัวอักษร ให้ผิดไป จากความเป็นจริง)
ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ ในข้อมูลใดๆ ก็ไม่ควรใช้วิธีเดา หรือคิดเอาเอง เพราะถ้าให้ข้อมูลเหล่านี้กับตำรวจแล้ว
อาจทำให้เกิดการไขว้เขว สับสน แก่การปฎิบัติงานของ ตำรวจ อย่างแน่นอน
การสังเกตจดจำยานพาหนะของคนร้าย หรือผู้ต้องสงสัย
ภาพกิจกรรม

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์   สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ ์  จังหวัดปัตตานี   โทร. 0-7343-1025

 

                                             

 

                                                 คำแนะนำการจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล และยานพาหนะของคนร้าย

                                               การก่ออาชญากรรม การก่อการร้าย ถือได้ว่า เป็นผลของการกระทำของ บุคคล ทั้งสิ้นต้องมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ของผู้กระทำดังที่เราเรียกกันว่า
                              “คนร้าย” หรือ “ผู้ร้าย” ประกอบกับ การวิวัฒนาการทาง เทคโนโลยี ปัจจุบันได้ เจริญก้าวหน้า ไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ คนร้าย มักจะใช้ ยานพาหนะ ต่าง ๆ เพื่อการหลบ
                              หนีอย่างรวดเร็ว พาหนะที่ใช้ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในช่วงเวลาที่ คนร้าย ลงมือกระทำ ความผิดและหลบหนีนั้น คนร้าย ย่อมพยายาม จะใช้เวลา ให้รวดเร็ว
                               ที่สุด  เพื่อมิให้มีผู้ใด พบเห็น และเพื่อให้รอดพ้น จากการสืบสวน ติดตาม จับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือประชาชน ทั้งหลาย ย่อมมีโอกาส
                              ได้พบเห็นการกระทำความผิด ได้ง่ายกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้เนื่องจาก หากคนร้าย เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะไม่ทำผิด

                                   ดังนั้น การที่ท่าน ได้มีโอกาสพบเห็น การกระทำผิด ดังกล่าวแล้วนั้น ถ้าท่าน ได้ถูกซักถาม ถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ท่านอาจ จดจำ ได้เฉพาะ เหตุกว้าง ๆ เท่านั้น
                               ส่วนในรายละเอียดอันสำคัญ เช่น รูปพรรณของคนร้าย การหลบหนีด้วยวิธีใด ท่านอาจจะตอบไม่ถูกทั้งนี้ เพราะท่าน อาจไม่สนใจมากนัก หรืออาจเนื่องจาก การที่ท่าน
                               ยังไม่ทราบว่า หลักการ ที่จะสังเกตุ จดจำ รูปพรรณ คนร้าย ยานพาหนะ ที่ใช้หลบ หนี เป็นอย่างไร และมีความสำคัญ อย่างไร จึงต้อง จดจำ สิ่งเหล่านั้น การจดจำ ตำหนิ
                              รูปพรรณ ของคนร้าย ยานพาหนะ ของคนร้าย ได้ดีนั้น มีความสำคัญมาก ต่อการสืบสวน จับกุม ผู้กระทำความผิด มาลงโทษ ทั้งนี้เนื่องจาก ถ้าท่านสามารถ จดจำ รูปร่าง
                              หน้าตา ตำหนิ รูปพรรณ ของคนร้าย และลักษณะรูปพรรณ คล้ายกับ ข้อมูลของท่าน หรือนำไปสเก็ตซ์ภาพ คนร้าย และประกาศสืบจับ โดยทั่วไป ส่วน ยานพาหนะ ที่ใช้นั้น
                               ย่อมเป็นแนวทาง ในการสืบสวน ไปถึงตัว ผู้เป็นเจ้าของ และผู้ที่ใช้ยานพาหนะนั้น ซึ่งอาจ สันนิษฐาน ได้ว่าเป็นคนร้าย ที่ได้กระทำความผิด อันเป็นประโยชน์ ต่อสืบสวน
                              การปฎิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นอย่างยิ่ง ผลงานของตำรวจ ที่ผ่านมา มีเป็นจำนวนมากที่ พลเมืองดี เช่นท่านทั้งหลาย ได้แสดงความสามารถ ในการสังเกต จดจำ
                              ตำหนิ รูปพรรณ คนร้าย และยานพาหนะ ที่ใช้เป็นอย่างดี เป็นผลให้ ตำรวจ สามารถพิชิตคดี สำคัญ ๆ แล้วได้ตัว คนร้าย มาลงโทษในที่สุด
                                               ดังนั้น เพื่อเป็นการ ผนึกกำลัง ร่วมกัน ระหว่าง ประชาชน กับ ตำรวจ ในอันที่จะ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม การก่อความวุ่นวายต่าง ๆ พวกเรา ต้องช่วยกัน
                              ทุกวิถีทาง ในอันที่จะ ป้องกัน มิให้เกิดเหตุ หรือหากเกิดขึ้น เราก็สามารถ จดจำข้อมูลของ คนร้าย และนำมาลงโทษได้ เพื่อรักษา ความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภัย
                              แก่สังคม หรือสถานที่ ที่ท่านดูแลรักษา ให้คงอยู่ตลอดไป

 


 

 

การให้รูปพรรณสัณฐานที่ถูกต้อง เป็นการช่วยเหลือตำรวจ ในการจับคนร้าย 

 

 

 

 

 

 

หลักของสังเกตุ จดจำ ตำหนิรูปพรรณ มีดังนี้

                              - สังเกต จดจำ สิ่งที่ใหญ่ เห็นได้ง่าย ไปสู่ สิ่งที่เล็ก เห็นยาก

สังเกต จดจำ ลักษณะเด่น ตำหนิ ไปสู่ ลักษณะ ปกติ ธรรมดา
สิ่งที่สามารถจดจำได้ง่าย และควรจดจำก่อน
สิ่งที่เป็นจุดเด่น ผิดปกติ ตำหนิที่อาจจดจำได้ง่าย
กรณีที่คนร้ายมีการพรางใบหน้า

เช่น สวมแว่นตากันแดด สวมหมวกกันน็อค สวมหมวก สวมหน้ากาก คลุมศีรษะด้วยถุง ฯลฯ ก็ให้พยายาม จดจำ สิ่งที่ใช้พราง และจดจำส่วนอื่น ๆ ของร่างกายทิ่ได้พราง และจดจำได้ง่าย ดังที่เคยได้กล่าวมาแล้ว

 


 

 

 

มีหลักการใหญ่ๆ ดังนี้

สิ่งที่สามารถจดจำได้ง่าย และควรจดจำก่อน

 

 

 

 

 

สิ่งที่เป็นตำหนิรอยชนที่เห็นได้ชัด

การสังเกตยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต
รถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถ ตำแหน่งที่ติด ประเภทรถเก่า รถกระบะ รถบรรทุก สีรถ สติกเกอร์ที่ตกแต่ง ยี่ห้อรถ และรุ่น ตำแหน่งป้ายวงกลม ป้ายผ่านเข้า-ออก สถานที่ส่วนบุคคล ตำแหน่งเสาวิทยุ โทรทัศน์ ชนิดไฟท้าย รูปลักษณะสิ่ง ประดับ เช่น แขวนหน้ารถ ข้างหน้ารถ
จักรยานยนต์ เลขทะเบียน ตำแหน่งที่ติด ประเภท วิบาก ผู้หญิง สีรถ สติกเกอร์ที่ตกแต่ง ยี่ห้อ รุ่น ไฟท้าย บังโคลน ท่อไอเสีย แบบและเสียง