ภาพกิจกรรม
การประกันตัวผู้ต้องหา

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์   สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ ์  จังหวัดปัตตานี   โทร. 0-7343-1025

 

 

 

สิทธิในการยื่นคำร้องขอประกันตัว

                       คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาเป็นอิสระ พ้นจากการถูกควบคุมของเจ้าหน้าที่ในระยะเวลาหนึ่งที่มีกำหนด โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคือตัวผู้ต้องหาเอง หรือผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง อาจเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้องก็ได้ ผู้ขอประกันต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1) เขียนคำร้องต่อพนักงานสอบสวน
2) เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกัน ซึ่งต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
3) เจ้าพนักงานจะพิจรณาแจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์การพิจรณาให้ประกันตัวผู้ต้องหา

1) ความหนักเบาของข้อหา
2) พยานหลักฐานที่นำมาสืบแล้วมีเพียงใด
3) พฤติการณ์ต่างๆในคดีเป็นอย่างไร
4) ผู้ร้องขอประกัน หรือหลักประกันมีความน่าเชื่อถือเพียงใด
5) ผู้ต้องหา หรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
6) ภัยอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดจาการปล่อยตัวชั่วคราวมีหรือไม่เพียงใด

 

 

 
 1