โครงการเปิดที่ทำการสถานียุทธศาสตร์
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ ฯ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสถานียุทธศาสตร์
( ยุทธศาสตร์ตำบลนาประดู่ )
ในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ตามนโยบายของ ตำรวจภูธรภาค 9
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ ฯ
กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานียุทธศาสตร์
และราษฎรอาสมัครประจำตำบล (นาประดู่)
เนื่องในวันทำพิธีเปิดสถานียุทธศาสตร์
พ.ต.อ.ชัยทัต อินทนูจิตร ผกก.สภ.อ.โคกโพธิ์ ฯ
กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานียุทธศาสตร์
และราษฎรอาสมัครประจำตำบล (นาเกตุ)
เนื่องในวันทำพิธีเปิดสถานียุทธศาสตร์